КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА OnLine захтев за чланство
Назив правног лица /  физичког лица Адреса Матични број Лице које ће нас  заступати у Клубу Контакт телефон Електронска пошта Место Датум
Pristupnica.pdf STATUT.pdf Приступница Статут SRB СРБ
Изјављујем да смо упознати са Статутом и циљевима удружења и да у потпуности Прихватамо Статут и циљеве Клуба привредника Горњи Милановац Контакт НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED © 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računari Корисни линкови КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЛИСТА ЧЛАНОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДБОРИ НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА ЗАХТЕВ ЗА ЧЛАНСТВО КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555