КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА Друштвена одговорност

Друштвено одговорно пословање може се окарактерисати као задовољавање потреба свих директних и индиректних актера и стављање свих аспеката (економских, еколошких, социјалних) у функцију општег добра.

Сви актери Удружења имају део одговорности према друштву, водећи рачуна о економском аспекту пословања. Дугорочно позиционирање привредног друштва на тржишту и континуирано унапређење пословања могуће је само уколико се основне вредности филозофије друштвене одговорности уграде у пословну политику организације.

Применом концепта друштвено одговорног пословања привредно друштво постиже:

● Подизање угледа и репутације

● Унапређење односа између запослених и руководилаца

● Повећање продуктивности И профитабилности

● Већу конкурентност

● Већу лојалност потрошача/корисника

Клуб привредника Горњи Милановац ради на успостављању i пшромовисању принципа друштвено одговорног пословања.

Под покровитељством Клуба, компаније чланова додељују годишње стипендије најбољим ђацима и студентима у Горњем Милановцу годинама уназад.

Да је одговорност према друштву у коме живимо и радимо велика, али истовремено и најлепши део пословања који се показује доследно.

Такође, у свим ванредним приликама, Клуб привредника је учествовао у помоћи широј заједници - локалне заједнице И институције су примиле значајну помоћ коју су, под покровитељством овог Клуба давале компаније чланова.


SRB СРБ
Корисни линкови Контакт НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED © 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računari ЦИЉ И МИСИЈА ИСТОРИЈАТ И СЕДИШТЕ КЛУБА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555