КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА О Клубу привредника

Удружење Клуба привредника Горњи Милановац је невладино  и непрофитно удружење, основано ради циљева у области доприноса унапређења и развоју различитих привредних грана:

● Индустрије

● Трговине

● Услуга

● Банкарства

● Саобраћаја

● Делатности осигуравајућих и других друштава,

који имају седиште и чије филијале послују на територији општине Горњи Милановац, а тиме и даљем развоју Општине Горњи Милановац.


Назив, седиште и органи

Назив Удружења је: КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Скраћени назив је: КП

Матични број удружења: 17219545

ПИБ: 102501871

Датум оснивања: 11.07.1988

Удружење има седиште у Горњем Милановцу у улици Вука Караджића 1А.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење има свој знак, односно логотип.

Законски заступници:

Надзорни одбор:

Управни одбор:

ЦИЉ И МИСИЈАИСТОРИЈАТ И СЕДИШТЕ КЛУБАДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТКорисни линковиКонтактНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕЗАШТИТНИК ГРАЂАНАОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦНАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED© 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računariКЛУБ ПРИВРЕДНИКАГОРЊИ МИЛАНОВАЦSRBСРБ
КЛУБ ПРИВРЕДНИКАГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555