КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА Циљеви Клуба привредника

Циљеви Удружења су:

  1. Унапређење развоја појединих привредних грана и привредних друштава,
  2. Унапређење метода руковођења у привредним друштвима и другим правним лицима

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области доприноса унапређења различитих привредних грана и унапређења метода руковођења у привредним друштвима

2. Организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике рада у циљу проучавања актуелних питања привреде и других грана делатности, а ради оспособљавања кадрова за успешна руковођења привредним друштвима

3. Разматра привредне и друштвене проблеме који су од заједничког интереса за локалну заједницу

4. Разматра пројекцију развоја појединих привредних грана и појединих привредних друштава и предлаже најбоља решења

5. Врши размену искустава, обавља разговоре и заузима ставове по појединим питањима од заједничког интереса за развој привреде и других делатности у локалној заједници

6. Сарађује са научним институцијама, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству у циљу изучавања и примене нових достигнућа из области технике, технологије, организације рада и интересним гранама

7. Сарађује са локалном заједницом - Скупштином општине и њеним органима и обезбеђивање кроз ту сарадњу одговарајућег утицаја на политику развоја привреде, трговине, услуга, банкарства и других делатности у Општини.

SRB СРБ
Корисни линкови Контакт НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED © 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računari ЦИЉ И МИСИЈА ИСТОРИЈАТ И СЕДИШТЕ КЛУБА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555