KLUB ČLANOVI KLUBA MEDIJA CENTAR KONTAKT NASLOVNA Ciljevi Kluba privrednika

Ciljevi Udruženja su:

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti doprinosa unapređenja različitih privrednih grana i unapređenja metoda rukovođenja u privrednim društvima
  2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike rada u cilju proučavanja aktuelnih pitanja privrede i drugih grana delatnosti, a radi osposobljavanja kadrova za uspešna rukovođenja privrednim društvima
  3. Razmatra privredne i društvene probleme koji su od zajedničkog interesa za lokalnu zajednicu
  4. Razmatra projekciju razvoja pojedinih privrednih grana i pojedinih privrednih društava i predlaže najbolja rešenja
  5. Vrši razmenu iskustava, obavlja razgovore i zauzima stavove po pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa za razvoj privrede i drugih delatnosti u lokalnoj zajednici
  6. Sarađuje sa naučnim institucijama, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu u cilju izučavanja i primene novih dostignuća iz oblasti tehnike, tehnologije, organizacije rada i interesnim granama
  7. Sarađuje sa lokalnom zajednicom - Skupštinom opštine i njenim organima i obezbeđivanje kroz tu saradnju odgovarajućeg uticaja na politiku razvoja privrede, trgovine, usluga, bankarstva i drugih delatnosti u Opštini
CILJ I MISIJAISTORIJAT I SEDIŠTE KLUBADRUŠTVENA ODGOVORNOSTKorisni linkoviKontaktNARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJEZAŠTITNIK GRAĐANAOPŠTINA GORNJI MILANMOVACNACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  - NALED© 2016 KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC  - All Rights Reserved - Design and development  Planeta računariSRBСРБENGKLUB PRIVREDNIKAGORNJI MILANOVACKLUB PRIVREDNIKAGORNJI MILANOVAC

Klub Privrednika Gornji Milanovac

Vuka Karadžića 1A

32300 Gornji Milanovac

Republika Srbija


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555